Prezentace o ŽZT

Podklady k předmětům o zabezpečovací technice vyučovaným mnou na Univerzitě Pardubice:

1. Sdělovací a zabezpečovací technika (KEEZ/PZAZK)

Aktualizovaná prezentace k přednáškám z předmětu Sdělovací a zabezpečovací technika (KEEZ/PZAZK) vyučovaného pro posluchače 1. ročníků kombinovaného studia Technologie a řízení dopravy (TŘD) Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice jsou ke stažení zde ve verzi 1.70. Sylabus předmětu je ke stažení zde.

2. Elektrická zařízení v dopravě, část Zabezpečovací technika (KEEZ/AEZDK)

Aktualizovaná prezentace k části přednášek z předmětu Elektrická zařízení v dopravě (KEEZ/AEZDK) vyučovaného pro posluchače 2. ročníků kombinovaného studia Dopravní management, marketing a logistika (DMML) a Technologie a řízení dopravy (TŘD) Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice jsou ke stažení zde ve verzi 1.33. Sylabus předmětu je ke stažení zde.

----

Prezentace k některým mým přednáškám / příspěvkům na konferencích, seminářích o ERTMS:

Prezentace k přednášce o tvorbě specifikací ETCS z Velkých Losin (13.01.2016) ke stažení zde:

Specifikace ETCS a zapracování změnových požadavků (CRs).

Prezentace k přednášce o ERTMS pro posluchače oborů TŘD a DMML Univerzity Pardubice (07.10.2015) ke stažení zde:

Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS)*.

* Obrázky v sekci o projektech ETCS byly převzaty z: OUŘEDNÍČEK, Jan: Realizační projekty instalace stacionární části ETCS AŽD Praha (2015) a DORAZIL, Petr: Projekt ETCS L2 na železniční trati Kolín–Břeclav (2011).

Prezentace z odborného semináře ACRI "Zkušenosti se zaváděním a dopady systému ETCS na českou železnici" (02.06.2015) ke stažení zde:

Informace z UNISIG, aktuální stav specifikací a směřování ETCS.

----

Podklady k předmětům o zabezpečovací technice vyučovaným mnou na Univerzitě Pardubice v letech 2010 až 2015:

1. Sdělovací a zabezpečovací technika (KEEZ/PSDTK) – již se nevyučuje, byl nahrazen předmětem KEEZ/PZAZK

Prezentace k přednáškám z předmětu Sdělovací a zabezpečovací technika (KEEZ/PSDTK) vyučovaného pro 1. ročníky kombinovaného studia Technologie a řízení dopravy na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice jsou ke stažení zde ve verzi 1.01. Sylabus předmětu je ke stažení zde.

2. Základy zabezpečovací techniky (KEEZ/PZZTP)

Prezentace ke cvičením z předmětu Základy zabezpečovací techniky (KEEZ/PZZTP) vyučovaného pro 3. ročníky denního studia Dopravní infrastruktura-Elektrotechnická zařízení v dopravě na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice jsou ke stažení zde ve verzi 1.00w.

3. Elektrická zařízení v dopravě, část Zabezpečovací technika (KEEZ/AEZDK)

Prezentace k části přednášek z předmětu Elektrická zařízení v dopravě (KEEZ/AEZDK) vyučovaného pro 2. ročníky kombinovaného studia Dopravní management, marketing a logistika na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice jsou ke stažení zde ve verzi 1.03. Sylabus předmětu je ke stažení zde.

4. Sdělovací a zabezpečovací technika (KEEZ/PSZBK) – již se nevyučuje, byl nahrazen předmětem KEEZ/PSDTK

Prezentace k přednáškám z předmětu Sdělovací a zabezpečovací technika (KEEZ/PSZBK) vyučovaného do akademického roku 2012/2013 pro 1. ročníky kombinovaného studia Technologie a řízení dopravy na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice jsou ke stažení zde ve verzi 1.17. Sylabus předmětu je ke stažení zde.