Studium ŽZT

Možnosti studia:

1. Vysokoškolského

Univerzita Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera – Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě – studijní program (Bc. i NMgr.) Dopravní inženýrství a spoje, obor Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta elektrotechnická – Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací – studijní program (NMgr.) Elektrotechnika a informatika, obor Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta dopravní – Ústav řídící techniky a telematiky – studijní program (Bc.) Technika a technologie v dopravě a spojích, obor Automatizace a informatika; studijní program (NMgr.) Technika a technologie v dopravě a spojích, obor Inteligentní dopravní systémy

Žilinská univerzita – Elektrotechnická fakulta – Katedra riadiacich a informačných systémov – studijní program (NMgr.) Riadenie procesov, obor Automatizácia

Pozn. význam zkratek použitých u studijních programů: Bc. = bakalářský (ukončen titulem Bc.), NMgr.= navazující magisterský (ukončen titulem Ing.); kliknutím na uvedené zratky se zobrazí popis daného studijního programu na stránkách příslušné VŠ.

2. Středoškolského

Střední průmyslová a vyšší odborná škola dopravní v Praze – obor Elektrotechnika – zaměření Výpočetní a komunikační technika nebo Automatizace a elektronické systémy v dopravě

TBD

-----

(studium@zabzar.cz)