Simulátory ŽZT

Seznam odkazů na stránky se simulátory souvisejícími s ŽZT:

Simulátor elektronického SZZ typu ESA 11 – demo skutečného stavědla používaného na české železnici
Simulátor elektronického SZZ typu K-2002 – demo skutečného stavědla používaného na české železnici
Simulátor reléového SZZ typu AŽD 71 – hra simulující řízení železničního provozu v SR/ČR
Simulátor reléového SZZ typu TEST C – hra simulující řízení železničního provozu v ČR
Simulátor elektromechanického SZZ – hra simulující řízení železničního provozu v ČR

Simulátor GTN – demo skutečné telematické aplikace používané na české železnici