Literatura o ŽZT

Seznam literatury:

1 Publikace

1.1 Klasické (éra absolutní bezpečnosti)

[ChudacekI] CHUDÁČEK, V. — POUPĚ, O. Zabezpečovací technika v železniční dopravě I. Praha: NADAS, 1970. 609 s.
[ChudacekII] CHUDÁČEK, V. — POUPĚ, O. Zabezpečovací technika v železniční dopravě II. Praha: NADAS, 1972. 551 s.

1.2 Modernější (éra relativní bezpečnosti)

[ChudacekMlI] CHUDÁČEK, V. a kol. Železniční zabezpečovací technika. 2. přeprac. a doplň. vyd. Praha: VÚŽ, 2005. 145 s. Dostupná také z WWW: <http://zabzar.cz/sites/default/files/ZZT_n.pdf>.
[ChudacekMlII] CHUDÁČEK, V. a kol. Detekce kolejových vozidel v železniční zabezpečovací technice. 2. doplň. vyd. Praha: VÚŽ, 2005. 110 s. Dostupná také z WWW: <http://zabzar.cz/sites/default/files/KO_n.pdf>.
[ChudacekMlIII] CHUDÁČEK, V. — JAKL, J. — LOCHMAN, L. Vlakové zabezpečovací systémy. 1. vyd. Praha: VÚŽ, 1999. 67 s. Dostupná také z WWW: <http://zabzar.cz/sites/default/files/VZZ_o.pdf>
[RastNagyMikBiaMlyn] RÁSTOČNÝ, K. — NAGY, P. — MIKULSKI, J. — BIALON, A. — MLYNCZAK, J. Prvky zabezpečovacích systémov. 1. vyd. Žilina: EDIS, 2012. 334 s. ISBN 978-80-554-0593-3. (náhled).
[RastZahr] RÁSTOČNÝ, K. — ZAHRADNÍK, J. Aplikácie zabezpečovacích systémov. 1. vyd. Žilina: EDIS, 2006. 226 s. ISBN 80-8070-546-1. Dostupná také z WWW: <http://kris.uniza.sk/images/stories/dok/AZS_Kniha_Za_Ra.pdf>.
[RastKunhZahr] RÁSTOČNÝ, K. — KUNHART, M. — ZAHRADNÍK, J. Bezpečnost železničných zabezpečovacích systémov. 1. vyd. Žilina: EDIS, 2004. 276 s. ISBN 80-8070-296-9. Dostupná také z WWW: <http://kris.uniza.sk/images/stories/dok/BZS_Kniha_Za_Ra_Ku.pdf>.
[Rapko] RAPKO, J. Teoretické základy analýzy zabezpečovacích systémov. 1. vyd. Žilina: EDIS, 2001. 107 s. ISBN 80-7100-822-21.

1.3 Zahraniční

[TheegVlas] THEEG, G. — VLASENKO, S. (eds). Railway Signalling & Interlocking: International Compendium. 1st ed. Hamburg: Eurailpress, 2009. 448 p. ISBN 978-3-7771-0394-5. (info).
[Pachl] PACHL, J. Railway Operation and Control. 2nd ed. Mountlake Terrace (USA): VTD Rail Publishing, 2009. 275 p. ISBN 0-9719915-1-0. (info).

3 Články v časopisech

[NovakI] NOVÁK, V. Železnice a zabezpečovací zařízení I. – pohled do historie. Automa [online]. 2006, č. 8 [cit. 2010-03-22]. Dostupný z WWW: <http://automa.cz/index.php?id_document=31379>. ISSN 1210-9592.
[NovakII] NOVÁK, V. Železnice a zabezpečovací zařízení II. – moderní zabezpečovací zařízení. Automa [online]. 2006, č. 10 [cit. 2010-03-22]. Dostupný z WWW: <http://automa.cz/index.php?id_document=31415>. ISSN 1210-9592.
[Hlous] HLOUŠEK, P. Bezpečnost moderních železničních zabezpečovacích systémů. Nová železniční technika. 2008, č. 1. s. 31–34. ISSN 1210-3942.
[RastZahrCl] RÁSTOČNÝ, K. — ZAHRADNÍK, J. Železničné zabezpečovacie systémy – základné štruktúry. AT&P Journal [online]. 2002, č. 9 [cit. 2010-03-22]. s. 35–37. Dostupný z WWW: <//www.atpjournal.sk/pdf/2002_09_34-37.pdf">http>//www.atpjournal.sk/pdf/2002_09_34-37.pdf>. ISSN 1336-233X.

4 Související normy

4.1 Národní

[2600] ČSN 34 2600. Elektrická železniční zabezpečovací zařízení. Praha: Český normalozační institut, 1993. 8 s.
[2620] TNŽ 34 2620. Železniční zabezpečovací zařízení: Staniční a traťové zabezpečovací zařízení. Praha: Generální ředitelství ČD, 2002. 82 s.
[2650] ČSN 34 2650. Železniční zabezpečovací zařízení: Přejezdová zabezpečovací zařízení. Praha: Český normalizační institut, 1998. 60 s.

4.2 Evropské

[126] ČSN EN 50126. Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS). Praha: Český normalizační institut, 2001. 72 s.
[129] ČSN EN 50129. Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – Elektronické zabezpečovací systémy. Praha: Český normalizační institut, 2003. 104 s.
[128] ČSN EN 50128. Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – Software pro drážní řídící a ochranné systémy. Praha: Český normalizační institut, 2003. 98 s.
[159] ČSN EN 50159. Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech. Praha: Český normalizační institut, 2002. 68 s.

5 Související předpisy

[Z1] SŽDC (ČD) Z1. Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení. Praha: ČD, a. s., 2007. 422 s.
[Z2] SŽDC (ČD) Z2. Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení. Olomouc: JERID, spol. s r. o., 2000. 82 s.
[D1] SŽDC D1. Dopravní a návěstní předpis. Praha: SŽDC, s. o., 2013. 366 s. Dostupný také z WWW: <http://provoz.szdc.cz/portal/ViewDirective.aspx?oid=870001>.

6 Další "nesouvisející" literatura

6.1 Graficko-technologická nadstavba zabezpečovacích zařízení

[Polach] POLACH, V. Aktuální stav vývoje GTN po 10letém fungování. Reportér AŽD Praha s.r.o. 2009, č. 3. s. 10–11. Dostupný také z WWW: <http://www.azd.cz/media/casopis-reporter>.

6.2 Automatické vedení vlaku

[LieskMyslSpac] LIESKOVSKÝ, A. — MYSLIVEC, I. — ŠPAČEK, P. ETCS a AVV – bezpečně a hospodárně. Technický zpravodaj AŽD Praha s.r.o. 2007, č. 3. s. 20–23. Dostupný také z WWW: <http://www.azd.cz/media/technicky-zpravodaj>.
[Liesk] LIESKOVSKÝ, A. Automatické vedení vlaků Českých drah. Automatizace [online]. 2004, roč. 47, č. 10. [cit. 2010-03-17] s. 631–632. Dostupný z WWW: <http://www.automatizace.cz/article.php?a=341> ISSN 1210-9924.

6.3 Základ – matematika, čeština

[Bartsch] BARTSCH, H.-J. Matematické vzorce. Přel. Zdeněk Tichý. 4. vyd. Praha: Academia, 2006. 831 s. ISBN 80-200-1448-9.
[CmeDaSve] ČMEJRKOVÁ, S. — DANEŠ, F. — SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Dotisk 1. vyd. Praha: LEDA, 2002. 256 s. ISBN 80-85927-69-1.

-----

Víte-li o nějaké další zajímavé literatuře, napište nám o ní na literatura@zabzar.cz.